Your support unlocks Africa’s abundant resources for her most vulnerable people.

Vi bruker ikke mat bare
til å mette

Vi bruker mat for
å se et blomstrende,
velfungerende Afrika

På det afrikanske kontinentet deler ForAfrika ut mat til de som trenger det. Men vi bruker ikke mat bare for å dekke matbehov. For oss og våre lokalsamfunn handler det om så mye mer enn mat.

#merennmat

Vi bruker mat for å redde liv, for å gi næring til barns liv, for å sikre sunnere, sterkere lokalsamfunn og for å produsere vekst. Fremfor alt bruker vi mat for at Afrika skal blomstre og utvikle seg.

Vi bruker mat for å redde liv.
Når katastrofen inntreffer, vil ingenting avskrekke oss fra å sikre at maten leveres til de mest sårbare og at lokalsamfunnene våre føler seg støttet.

«Noen medlemmer av samfunnet kan fortelle deg at de ikke trodde det var folk som brydde seg eller som ville lytte, men så dukket vi opp for å levere matpakker. Det bygger selvtilliten deres, og de føler seg anerkjent. Det gjør meg ydmyk.» -Precious Msimango, samfunnsutviklingsansvarlig som er ansvarlig for å levere mat og andre nødartikler til sårbare mennesker.

Vi bruker mat til å gi næring til barns liv.
For mange familier utgjør et daglig måltid selve motivasjonen for å sende barnet til skolen. Mat er et barns tilgang til utdanning.

Dickson Dawaima nyter lunsjen sin på skolen hver dag. En spesiell ingrediens er grønnkålen som han har vært med på å dyrke i skolehagen. "Ja, jeg vet hva som vi har her. Det er ris, kokos og min couve [grønnkål]!»

Vi bruker mat for å sikre sunnere, sterkere lokalsamfunn.
Tilgang til næringsrik mat er en nøkkelingrediens for å sikre sunnere, sterkere lokalsamfunn.

Lærer Lydia Fernando bruker skolehagen til praktisk modellering og demonstrasjon. “Det er bra for barna og samfunnet. På denne måten kan de lære gjennom å erfare. De lærer også hvor viktig det er å spise ulike typer mat.»

Vi bruker mat til å produsere vekst.
Å utstyre lokalsamfunnene våre med de rette ferdighetene og tilgang til å dyrke sin egen mat er en vei til velstand.

For InacioTumbo har landbruket vært en måte å bruke mat for å komme seg ut av fattigdom og inn i velstand. «Jeg kan brødfø familien min og sende barna mine på skolen. Her er det mye arbeidsledighet, men de unge kan se på meg og se at gjennom å dyrke mat kan du klare deg godt.» Han legger til at han har planer om å bruke noen av inntektene sine til å bygge hus som han kan leie ut når pensjonisttilværelsen kommer.

Gjør noe i dag!

Gaven din kan øke matsikkerheten i Afrika ved å finansiere:

Mat

Felles hager

Frø og verktøy

Landbruksopplæring

Husdyrhelse

Takket være din støtte økte vi matsikkerheten for 875,835 personer i fjor

Folk nådd
875,835
Mat delt ut
8,214,783 kgs
Måltider servert
17,359,771
Husholdningshager støttet
17,179
TOP